Wat leer je hier?

In principe kan ieder aan deze Zaterdag Bijbel Seminars deelnemen die de wens heeft, Gods Woord beter te leren kennen. Deelnemers moeten de hele Bijbel als Gods Woord zien en werkelijk het verlangen hebben te groeien in het geloof en te leven in overeenstemming met God. Deelname kan vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Het doel van de Zaterdag Bijbel Seminars is om een Bijbelgetrouwe uitleg te geven. Als er voldoende studenten zijn, zullen de cursussen beginnen op 7 september 2019 D.V. Er is plaats voor ca. 40 deelnemers. Opgave kan via het aanmeldingsformulier.

Vaste deelnemers
De Zaterdag Bijbel Seminars zijn in de eerste plaats voor hen die één (of meer jaren) bereid zijn om deze studies te volgen. Zij melden zich steeds voor één jaar aan en kunnen dat ook weer doen voor de vervolgjaren.

Daggasten
Ook daggasten zijn welkom, zij dienen zich zo vroeg mogelijk aan te melden voor de zaterdag waarop zij de cursus willen bijwonen, maar uiterlijk op de voorafgaande vrijdag vóór 12.00 uur. Dit in verband met de catering.