Uithoorn

Seminars in Uithoorn

De seminars kunnen ook in het westen van ons land gevolgd worden, alleen niet op zaterdag en met een iets gewijzigd programma. Op twee maandagavonden per maand kunt u in het gebouw van de Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3, 1422 JP, Uithoorn deze seminars bezoeken.

Opgave
Via de website ecguithoorn bij 'seminars' kunt u zich opgeven voor deze avonden.